t.lời

Đ.đăng

in

làm cho bài đăng này được yêu thích sugar icumsa 45 (brazil) ẩn bài đăng này hiện

12345

tạo/nhà sản xuất: ICUMSA 45

QC khác của n.dùng này

we are selling icumsa 45 sugar 300,000 mt x 12 @ 250 mt usd
100,000 mt x12 270usd mt cif
500,000 mt monthly x12 months $230 mt
  • KHÔNG liên hệ với tôi về d.vụ hoặc chào hàng không y/c

mã tin: 6749444264

đã đăng:

hay nhất [?]